Dla Ciebie zbudujemy

najszczęśliwsze miejsce na Ziemi!

Kompleksowa obsługa przy budowie Twojej inwestycji na terenie Rzeszowa i okolic.

  1. Postępowanie
  2. Projektowanie
  3. Wykonawstwo
Sprawdź »

Analiza źródeł energii

Porównawcza analiza alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło ? efekt ekologiczny

W związku z wejściem w życie w dniu 3 października 2013 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego została wydana zmiana treści dotycząca treści § 11 a) w ust. 2 pkt. 12, który wymaga od projektanta wykonania porównawczej analizy środowiskowej i ekonomicznej każdego nowo projektowanego budynku, niezależnie od jego powierzchni. 

Analiza ta, obejmująca konwencjonalne i dostępne alternatywne źródła energii, powinna zostać obowiązkowo dołączona do projektu budowlanego jako niezależne opracowanie.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła.

Zmiana ta jest uwarunkowana koniecznością dostosowania prawa krajowego do regulacji unijnych. Ponadto wyraża ona ogólną tendencję zmierzającą do promowania alternatywnych źródeł energii, dlatego możliwość zastosowania takich rozwiązań winna być rozpatrywana już na etapie sporządzania projektu budowlanego. Ma to prowadzić między innymi do racjonalizacji zużycia energii.
 
Sprzedaż projektów typowych Rzeszów, Adaptacja projektów typowych Rzeszów, Optymalizacja projektów typowych Rzeszów, Projekty indywidualne Rzeszów, Architektura wnętrz Rzeszów, Pozwolenie na budowę Rzeszów, Kierownik Budowy Rzeszów, Nadzór budowlany Rzeszów, Obliczenia konstrukcji Rzeszów, Projekty budowlane Rzeszów, Warunki Zabudowy Rzeszów, Odbiory obiektów budowlanych Rzeszów Projekty domów Rzeszów, Podkarpacie; Wyprowadzanie samowoli budowlanych Rzeszów Podkarpacie

Dokumenty do pobrania