Dla Ciebie zbudujemy

najszczęśliwsze miejsce na Ziemi!

Kompleksowa obsługa przy budowie Twojej inwestycji na terenie Rzeszowa i okolic.

  1. Postępowanie
  2. Projektowanie
  3. Wykonawstwo
Sprawdź »

kroki po otrzymaniu pozwolenia na budowę

Jakie są kolejne kroki po otrzymaniu pozwolenia na budowę?

 

Etap pierwszy:
Należy złożyć zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac na budowie zawiadamia się organ wydający pozwolenie na budowę,
do zawiadomienia dołącza się pisemne oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania nią.


Etap drugi:
W urzędzie wydającym pozwolenie na budowę ? zazwyczaj jest to starostwo powiatowe ? zarejestrowany zostaje dziennik budowy.

Na placu budowy ? w widocznym miejscu - umieszczona zostaje tablica informacyjna budowy.
Należy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy

 
 

Etap trzeci:
Uprawniony geodeta wytycza budynek na działce dokonując jednocześnie stosownego wpisu do dziennika budowy.
Warto pamiętać o zatrudnieniu swojego inspektora nadzoru budowlanego, jest to osoba sprawdzająca jakość prac wykonywanych na budowie.



Etap czwarty:
Realizacja prac ziemnych oraz kolejnych etapów inwestycji. Każdy proces należy odnotować w dzienniku budowy.

 

Etap piąty:
Należy zgłosić wykonanie przyłączy i sieci wewnątrz budynku. Zgłoszenia takiego dokonuje się
w energetycznym, zakładzie gazowniczym, telekomunikacyjnym, wodociągach itp.
Każdy z tych zakładów dokonuje protokolarnego odbioru instalacji i przyłączenia domu do sieci głównej.

 

Etap szósty:
Następuje weryfikacja przewodów kominowych oraz protokolarny odbiór kominiarski.
Należy pamiętać o zawarciu stosownych umów o dostawie mediów aby mieć  prąd, wodę czy gaz.


Etap siódmy:
Dokonuje się powykonawczej inwentaryzacji budynku, podczas której sprawdza się czy wszystko zostało wykonane zgodnie z planem.


Etap ósmy:
Należy uzyskać zaświadczenie o nadaniu właściwego numeru posesji, który nadaje Wydział Geodezji.

 

Etap dziewiąty:
Co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem użytkowania budynku należy zawiadomić organ wydający pozwolenie na budowę  o zakończeniu prac.

 

Etap dziesiąty:
Ostatni krok to zameldowanie się, które dokonuje się poprzez zgłoszenie się do Wydziału Ewidencji Ludności.

 

 

 

 
 
Sprzedaż projektów typowych Rzeszów, Adaptacja projektów typowych Rzeszów, Optymalizacja projektów typowych Rzeszów, Projekty indywidualne Rzeszów, Architektura wnętrz Rzeszów, Pozwolenie na budowę Rzeszów, Kierownik Budowy Rzeszów, Nadzór budowlany Rzeszów, Obliczenia konstrukcji Rzeszów, Projekty budowlane Rzeszów, Warunki Zabudowy Rzeszów, Odbiory obiektów budowlanych Rzeszów Projekty domów Rzeszów, Podkarpacie; Wyprowadzanie samowoli budowlanych Rzeszów Podkarpacie

Dokumenty do pobrania